O Nás
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou MVM CEEnergy Zrt., ktorá je najväčším obchodníkom na liberalizovanom trhu s plynom v Maďarsku a je členom úspešnej energetickej skupiny MVM Group.